Tài liệu về tổ chức chương trình
Trưởng nhóm

Giới thiệu:

  • Là người trực tiếp quản lý các thành viên trong đội

  • Đảm bảo quân số, thông tin về lịch trình đến từng thành viên

  • Phối hợp chặt chẽ với trưởng đoàn và phó đoàn để quản lý đoàn

  • Ghi nhận, tiếp thu ý kiến từ thành viên, là cầu nối giữa thành viên và Ban cán sự

  • Lắng nghe, thấu hiểu các thành viên đang gặp phải khó khăn gì, điểm mạnh điểm yếu của từng người, giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập với đoàn.

Yêu cầu:

  • Có khả năng quản lý, leader
  • Có khả năng lắng nghe và thuyết phục
  • Có khả năng xử lý tình huống
  • Có tinh thần sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ