Tài liệu về tổ chức chương trình
Sự kiện

Giới thiệu:
Là ban đảm tổ chức các sự kiện, đảm bảo đời sống tinh thần cho toàn đoàn trong suốt hành trình.
Với nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Cập nhật các hoạt động của đoàn lên Page của câu lạc bộ

 • Điều phối các chương trình giao lưu và kết nối với địa phương: mỗi tuần một cuốn vở, trao học bổng

 • Phối hợp cùng với Trưởng đoàn và Phó đoàn xây dựng các chương trình kết nối thành viên

 • Thống kê, lưu trữ thông tin, hình ảnh, các kế hoạch trong suốt hành trình

 • Tiếp nhận, đề xuất các ý tưởng của các thành viên để xây dựng văn hóa cho đoàn

 • Chuẩn bị, sắp xếp, kiểm kê các trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho các sự kiện

Các vị trí trong ban:

 • Trưởng ban:

  • Quán xuyến, bao quát tất cả công việc của ban
 • Thành viên:

  • Hỗ trợ trưởng ban hoàn thành những công việc trên