Tài liệu về tổ chức chương trình
Trưởng đoàn

Giới thiệu:

  • Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý đoàn

  • Làm việc, trao đổi trực tiếp với Ban điều hành về các vấn đề của đoàn

  • Làm việc với ban cán sự để thống nhất về các nội quy, lịch trình, hoạt động của đoàn

  • Làm việc và trao đổi kế hoạch với địa phương về nơi ở và sinh hoạt

  • Chịu trách nhiệm trước tất cả các hoạt động của đoàn

Yêu cầu:

  • Đã từng làm leader một đội nhóm là một lợi thế
  • Khả năng giao tiếp tốt
  • Tổng hợp và xử lý thông tin tốt
  • Linh hoạt và cởi mở
  • Đặc biệt: Phải có khả năng chịu được áp lực cao