Tài liệu về tổ chức chương trình
Hậu cần

Giới thiệu:
Là ban đảm bảo tổ chức ăn uống, sinh hoạt cho toàn đoàn trong suốt hành trình.

Các vị trí trong ban:

 • Trưởng ban:

  • Đảm nhận việc tổ chức ăn uống, sinh hoạt, lên kế hoạch cho các bữa ăn
  • Quản lý thu chi, ghi chép và kiểm soát chi tiêu của đoàn
  • Chịu trách nhiệm bảo quản, kiểm kê các vật dụng hậu cần
 • Thành viên:

  • Hỗ trợ trưởng ban hoàn thành những công việc trên
 • Thành viên hỗ trợ:

  • Mỗi ngày sẽ có khoảng 6 bạn thành viên từ các nhóm, không đạp xe mà lên xe oto di chuyển thẳng tới địa điểm tiếp theo để hỗ trợ Ban Hậu Cần.
  • Luân phiên như vậy cho tới khi đủ tất cả thành viên trong đoàn, ngoại trừ những vị trí chủ chốt đã có nhiệm vụ riêng
  • Công việc theo sự hướng dẫn, phân công và xắp xếp của Trưởng Ban Hậu Cần