Tài liệu về tổ chức chương trình
Vận hành

Vận hành

1.1 Họp ban cán sự:

 • Trưởng đoàn triển khai họp hằng ngày, cố định thời gian họp.
 • Yêu cầu tất cả có mặt đúng giờ, trong khi họp, không sử dụng điện thoại vào việc cá nhân, tập trung hoàn toàn vào cuộc họp.
 • Tránh mất thời gian, họp lan man & không giải quyết được vấn đề, có thể tham khảo tổ chức theo khung sau:
 1. Hôm nay gặp vấn đề gì ?
  Từng vị trí báo cáo công việc của mình hôm nay, có vấn đề, khó khăn gì không ?
  Bắt đầu từ các trưởng ban nêu vấn đề của ban, tới trưởng nhóm nêu vấn đề của nhóm, cuối cùng trưởng đoàn chốt vấn đề lại.
 2. Nguyên nhân + phương án giải quyết.
  Tìm ra nguyên nhân rồi đưa ra phương án giải quyết cho từng vấn đề nêu ra, sau khi thống nhất thì không quay lại vấn đề cũ nữa.
  Vấn đề nào chưa giải quyết thì note lại cuối họp thống nhất trước khi bàn nhiệm vụ ngày mai
 3. Kế hoạch, phân chia nhiệm vụ ngày mai.
  Mỗi thành viên ban cán sự đều phải nắm rõ mình cần làm gì.
 • Sau buổi họp:
  Trưởng nhóm thông báo lại với nhóm của mình chi tiết lịch, thay đổi gì không...
  Trưởng đoàn, phó đoàn thông báo với toàn đoàn ngắn ngọn tổng kết ngày hôm nay + lịch trình ngày mai (thường kết hợp vào trước giờ ăn tối)
  Trưởng đoàn, phó đoàn đăng bài trên nhóm facebook chính thức của đoàn, tóm tắt lại lịch trình như bên dưới, điền thêm số điện thoại của Trưởng đoàn, Phó đoàn, ban Y Tế và Ban An Ninh - Kỹ Thuật vào cuối mỗi bài đăng.
  1.2 Chọn thành viên lên hậu cần:
  Các trưởng nhóm đưa ra phương án chọn người lên hậu cần của nhóm mình (có thể theo thứ tự chữ cái hoặc theo thỏa thuận, ...) sau đó báo lại phương án này cho BCS.
  Nếu không chốt được người lên hậu cần, thì trưởng nhóm lên hậu cần (Vấn đề này sẽ thông báo cho toàn đoàn hôm tập trung)

  1.3 Phân chia công việc
  Mỗi chặng, trưởng đoàn và phó đoàn thay phiên nhau, 1 người đi cùng đoàn, 1 người liên hệ địa phương.
  Hậu cần đến trước để chuẩn bị công tác hậu cần, an ninh phụ trách đoàn khi di chuyển.

  1.4 Kênh liên lạc

 1. Nhóm ban cán sự
 2. Nhóm của từng ban
 3. Nhóm của từng đội
 4. Nhóm của toàn đoàn (Nhóm này nên dùng zalo để sau khi kết thúc hành trình, tất cả thành viên gửi ảnh và video vào đây sẽ tiện hơn sử dụng Messenger)
  Hạn chế việc tạo quá nhiều nhóm và nhiều kênh liên lạc.
  BSK: lập 1 thư mục trong gg drive lưu ảnh